Antropologia. Historia - kultura - filozofia

antropologia (poln. buch)
antropologia (poln. buch)

Christoph Wulf: Antropologia. Historia - kultura - filozofia.Warschau 2016, IFIS Pan.