Springe direkt zu Inhalt

Az antropológia

Wulf, Christoph: Az antropológia- rövid összefoglalása. Enciklopédia Kiadó 2007.

Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Az antropológia paradigmái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1. Evolúció – Emberré válás – Antropológia . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. Filozófiai antropológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3. Antropológia a történettudományban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4. Kulturális antropológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5. Történeti antropológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

A történeti antropológia témái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

6. A test mint kihívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

7. A kulturális tanulás mimetikus alapjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

8. A performativitás elméletei és gyakorlatai . . . . . . . . . . . . . . . . 196

9. A rituálé újrafelfedezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

10. Nyelv az univerzalitás és partikularitás között . . . . . . . . . . . . 237

11. Kép és imagináció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

12. Halál és alteritás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Visszapillantás és kitekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Bibliográfia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Válogatott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Válogatás a témában megjelent magyar nyelvű irodalomból . . . 321